Skip to content

Nejen kamera napoví

Vizuální kontroly a revize potrubí pomocí kamer mohou odhalit mnohé, přesto se, zejména po dokončení nových kanalizačních systémů provádí zkoušky těsnosti. Někdy totiž zdánlivě bezchybné spoje mohou při natlakování vykazovat netěsnosti. To je v případě kanalizace problém, neboť znečištěná odpadní voda se nesmí dostat do okolní půdy. Firmy provádí tlakové zkoušky těsnosti vodou, nebo vzduchem. O každé zkoušce se vystavuje protokol dle ČSN. Rovněž revize starších kanalizací nutno podrobit těmto zkouškám, stejně jako se dělají tyto zkoušky u poměrně nového typu kanalizací – tzv. tlakových kanalizací.

Na základě revize správná a rychlá údržba

Jakákoliv zjištěná vada na kanalizaci vyžaduje včasný a odborný zásah. Minimalizují se tím škody nejen na kanalizaci, životním prostředí, ale i ztráty, způsobené případnou budoucí nefunkčností odpadového systému při havárii.

Nejen kamera napoví
3.5 (70%)2